Pozrite sa, ako firmy na Slovensku platili dane

MF SR zverejnilo zoznam všetkých firiem a ich splatnú daň za rok 2013.

Ilustračné: Pixmac

Ilustračné: Pixmac

 

Ministerstvo financií SR zverejnilo zoznam firiem a ich splatnú daň z príjmov, ktorú mali uvedenú v účtovných závierkach za rok 2013. „Našim cieľom je takýmto zoznamom zvýšiť informovanosť verejnosti o tom, ako firmy na Slovensku platia dane a prispieť k väčšej daňovej transparentnosti podnikateľského prostredia,“ povedal minister financií SR Peter Kažimír.

 

Tento zoznam ministerstvo zverejňuje na základe novely zákona o správe daní platnej od 1. januára 2015. Zoznam pozostáva z verejne dostupných údajov Registra účtovných závierok (RÚZ) za rok 2013 a uvádza sa v ňom obchodné meno alebo názov právnickej osoby, jej sídlo, identifikačné číslo a výška splatnej dane. Firmy sú zoradené podľa výšky splatnej dane od najvyššej po najnižšiu.

 

V zozname sú len tie účtovné jednotky, ktoré majú v RÚZ pridelené IČO zo Štatistického úradu SR a majú v RÚZ dostupnú účtovnú závierku za vybraný rok. Do zoznamu sa taktiež zaraďujú len tie subjekty, ku ktorým sú v RÚZ priradené údaje na príslušných riadkoch v účtovnej závierke, teda ak je riadok nevyplnený alebo neexistujú vyťažené dáta účtovnej jednotky, nebudú sa v ňom nachádzať. V prípade, že pri konkrétnom subjekte je dostupných viacero účtovných závierok za daný rok, napríklad z titulu, že došlo k oprave v účtovnej závierke, sa zohľadňujú údaje z poslednej známej účtovnej závierky.

 
 

Top 10 firiem s najväčšou splatnou danou

 

1)

eustream, a.s.

97 698 000,00 €

2)

Kia Motors Slovakia s.r.o.

83 452 000,00 €

3)

Slovak Telekom, a.s.

45 970 000,00 €

4)

Orange Slovensko, a.s.

42 395 000,00 €

5)

SPP – distribúcia , a.s.

38 611 000,00 €

6)

Slovenská sporiteľňa, a.s.

35 080 000,00 €

7)

Tatra banka, a.s.

31 687 000,00 €

8)

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

30 547 654,00 €

9)

Nafta a.s.

29 940 000,00 €

10)

Continental Matador Rubber, s.r.o.

29 648 000,00 €

 

Zoznam daňových subjektov s výškou splatnej dane z príjmu nájdete TU.

 

 

Autor: Účtuj.sk

Zdroj: mfsr.sk

Kľúčové slová: dane