Archívy kategórií: IAS/IFRS

IAS2-2 IAS 2 – Zásoby

Medzinárodný účtovný štandard IAS 2 – Zásoby podrobnejšie.