Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov pre rok 2015

MF SR pripravilo vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmu za rok 2015, ktoré sa podávajú v roku 2016.

Daňové priznanie k dani z príjmov PO

Ministerstvo financií SR vydá podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov opatrenie č. MF/16772/2015-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov.

 

Fyzické osoby typ A

 

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A

 

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A

 

Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A

 

 

Fyzické osoby typ B

 

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B

 

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B

 

Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B

 

 

Právnické osoby

 

Daňové priznanie k dani z príjmov PO

 

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby

 

Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby

 

 

Autor: Účtuj.sk

Zdroj: justice.gov.sk

Kľúčové slová: daň z príjmov