Nadácia IFRS Foundation publikovala sprievodcu IFRS

Pozrite si vreckového sprievodcu IFRS štandardov.

Autor: ifrs.org

Autor: ifrs.org

 

Nadácia IFRS Foundation, ktorá je zodpovedná za riadenie a dohľad nad Radou pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB), zverejnila vreckového sprievodcu IFRS štandardov ako celosvetových štandardov.

 

“Príručka poskytuje prehľad o používaní Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS) v 138 krajinách po celom svete, čo predstavuje viac ako 97 percent svetového hrubého domáceho produktu (HDP), “ uviedol jeden z členov IASB Paul Pacter, ktorý je autorom tejto publikácie. Zo 138 skúmaných jurisdikcií k dnešnému dňu 114 vyžadujú použitie IFRS pre všetky alebo väčšinu tuzemských spoločností kótovaných na burze a banky. Iba 10 nevyžadujú používať IFRS.

 

Vreckový sprievodca IFRS je aktualizovaná verzia príručky zverejnenej v roku 2014 a podáva informácie o ďalších jurisdikciách. Obsahuje informácie o jednotlivých jurisdikciách, výhody globálnych účtovných štandardov, ale ja históriu vývoja IFRS a súčasné požiadavky IFRS.

 

“Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva prinášajú transparentnosť, zodpovednosť a účinnosť na svetových finančných trhoch. Za 14 rokov od vzniku IFRS Foundation a IASB sa nám darí nielen v rozvoji týchto noriem, ale aj v podpore ich prijatia po celom svete. Vreckový sprievodca 2015 dokumentuje pozoruhodný pokrok, ktorí sme dosiahli pri tvorbe globálnych účtovných štandardov, “ uviedol predseda Rady pre medzinárodné účtovné štandardy Hans Hoogervorst.

 

Vreckového sprievodcu IFRS štandardov je možné stiahnuť TU.

 

 

Zdroj: ifrs.org

Autor: Účtuj.sk

Kľúčové slová: IASB