Priemerná mesačná mzda za rok 2014 vzrástla

Štatistický úrad SR zverejnil priemernú nominálnu mesačnú mzdu za rok 2014.

Ilustračné: Pixmac

Ilustračné: Pixmac

 

V roku 2014 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve hodnotu 858 eur. Medziročne sa zvýšila o 4,1 %, reálna mzda vzrástla o 4,2 %. Rast nominálnej mzdy bol o 1,7 p. b. rýchlejší ako v roku 2013.

 

 

Zvýšenie vymeriavacieho základu pre výpočet odvodov na poistenie

 

Zvýšenie priemernej mesačnej mzdy za rok 2014 znamená aj zvýšenie vymeriavacieho základu pre výpočet odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2016. Vymeriavací základ sa totiž počíta z priemernej mesačnej mzdy za 2 roky dozadu.

 

Vymeriavací základ pre rok 2016
Minimálny VZ priemerná mesačná mzda / 2 429 €
Maximálny VZ 5 * priemerná mesačná mzda 4 290 €

 

 

Sociálne poistenie

 

Zamestnanec Suma poistného z maximného vymeriavacieho základu 403,26 €
Zamestnávateľ Suma poistného z maximného vymeriavacieho základu 1 081,08 €
Povinne poistená SZČO Suma poistného z minimálneho vymeriavacieho základu 142,21 €
Suma poistného z maximného vymeriavacieho základu 1 422,14 €
Dobrovoľne poistená osoba Suma poistného z minimálneho vymeriavacieho základu 150,79 €
Suma poistného z maximného vymeriavacieho základu 1 507,94 €

 

 

Zdravotné poistenie

 

 

Zamestnanec Suma poistného z maximného vymeriavacieho základu 171,60 €
Zamestnávateľ Suma poistného z maximného vymeriavacieho základu 429,00 €
Povinne poistená SZČO Suma poistného z minimálneho vymeriavacieho základu 60,06 €
Suma poistného z maximného vymeriavacieho základu 600,60 €
Dobrovoľne poistená osoba Suma poistného z minimálneho vymeriavacieho základu 60,06 €
Suma poistného z maximného vymeriavacieho základu 600,60 €
Poistenec štátu Suma poistného z maximného vymeriavacieho základu 600,60 €
Platiteľ dividend Vymeriavací základ fyzickej osoby z dividend je najviac 60-násobok priemernej mesačnej mzdy 51 480,00 €
Výška preddavku je najviac 14% zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy 7 207,20 €

 

 

Zvýšenie minimálnych odvodov pre SZČO

 

Z prehľadu tabuliek je zrejmé, že samostatne zárobkové činné osoby (SZČO) budú od 1. januára 2016 platiť viac na minimálnom odvode. Na zdravotnom poistení z aktuálnych 57,68 € zaplatia v roku 2016 sumu 60,06 € a na sociálnom poistení z aktuálnych 136,57 € zaplatia 142,21 €. Celkovo je to o 8,02 € viac medziročne.

 

 

Zdroj: statistics.sk

Autor: Účtuj.sk

Kľúčové slová: priemerná mzda