Registračná pokladnica bude možno fungovať aj virtuálne

Ministerstvo financií SR navrhuje zavedenie virtuálnej registračnej pokladnice, ktorá bude bezplatne prístupná online podnikateľom poskytujúcich vybrané služby. Používať by ju mohli lekári, veterinári alebo podnikatelia v ubytovacích službách.


 

Ilustračné: Freedigitalphotos.net

Ilustračné: Freedigitalphotos.net

Virtuálna pokladnica bude zriadená v prostredí Finančného riaditeľstva SR a bude tak fungovať na počítači, tablete, alebo iných zariadeniach schopných pripojenia na internet. Virtuálna pokladnica bude určená pre tých podnikateľov, ktorí vydajú menej ako tristo pokladničných dokladov v jednom kalendárnom mesiaci.

 

Návrh zaviesť virtuálnu registračnú pokladnicu je súčasťou balíka zmien obsiahnutých v novele zákona o dani z príjmov, ktorú Ministerstvo financií SR predložilo do pripomienkového konania.

 

Navrhuje sa tiež zúžiť rozsah výnimiek na služby pri používaní elektronických registračných pokladníc. Navrhuje sa preto rozšíriť povinnosť používať pokladnicu aj na evidenciu tržieb napr. u notárov, lekárov, zubárov, či v rámci hotelových služieb.

 

Certifikáciu elektronických registračných pokladníc bude vykonávať Colný úrad Bratislava, ktorý túto činnosť bude poskytovať bezodplatne.

 

Zároveň Ministerstvo financií SR navrhuje sprísniť sankcie, a to tak, že pri prvom opakovanom a pri každom ďalšom porušení zákona bude súčasne s pokutou uložený aj zákaz predaja tovaru alebo poskytovania služby v lehote až do 72 hodín.

 

Cieľom týchto zmien je zabrániť kráteniu prijatých tržieb pri predaji tovaru alebo pri poskytovaní služieb, ktoré doteraz nepodliehali evidencii na pokladnici, a tým dosiahnuť vyšší výber daní. Tiež sa zjednodušia kontroly finančnej správy, čím sa dosiahne vyšší počet odhalených podvodov.

 

Zdroj: MF SR