Zavedenie odpočítateľnej položky na zdravotnom poistení zamestnancov

Novelou zákona o zdravotnom poistení pribúda odpočítateľná položka na ZP.

Ilustračné: Pixmac

Ilustračné: Pixmac

Od 1. januára 2015 budú mať zamestnávatelia možnosť využiť tzv. odpočítateľnú položku pri platení zdravotného poistenia za zamestnancov. Vzhľadom na zvýšenie minimálnej mzdy na úroveň 380 eur na mesiac sa zaviedla odpočítateľná položka z vymeriavacieho základu zamestnanca, ktorý má príjem iba z pracovnoprávneho vzťahu, štátnozamestnaneckého vzťahu, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu s vylúčením dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru. Odpočítateľnú položku nebudú môcť využiť ani samostatne zárobkovo činné osoby.

 

Odpočítateľná položka sa znižuje s nárastom mzdy. Ak má poistenec príjem najnižší, teda 380 eur, odpočítateľná položka je v maximálnej hodnote. Maximálna ročná odpočítateľná položka je teda 4560 eur. Hranica príjmu zamestnanca pre možnosť uplatnenia odpočítateľnej položky je 6840 eur za rok, teda 570 eur za mesiac.

 

Vzorec pre výpočet odpočítateľnej položky:

 

OP = 380 – 2 * (hrubá mzda zamestnanca – 380)

 

Na výpočet odpočítateľnej položky môžete využiť aj kalkulačku čistej mzdy TU.

 

Zamestnanec je povinný oznámiť zamestnávateľovi, že má nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky prvýkrát do 25. januára 2015. Vzor písomného oznámenia zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku je možné si pozrieť TU.

 

Pri platení preddavkov na poistné sa odpočítateľná položka bude môcť uplatniť iba u jedného zamestnávateľa. Ak má zamestnanec viacerých zamestnávateľov alebo je samostatne zárobkovo činnou osobou, odpočítateľná položka sa uplatní až v ročnom zúčtovaní poistného.

 

Porovnanie čistej mzdy a celkových nákladov zamestnávateľa v roku 2014 a v roku 2015

 

Hrubá mzda
Čistá mzda 2014
Čistá mzda 2015
Celkové náklady zamestnávateľa 2014
Celkové náklady zamestnávateľa 2015
380
326,78
339,09
513,76
475,76
430
361,85
370,92
581,35
553,36
480
396,92
402,75
648,96
630,96
530
432
434,58
716,55
708,56
570
460,05
460,05
770,64
770,64

 
 

Výkaz preddavkov zamestnávateľa je upravený o tri nové položky a to: celková výška príjmu pre uplatnenie OP, celková výška ďalších príjmov a OP.
 

  • Celková výška príjmu pre uplatnenie OP - uvádza sa celková výška príjmu zamestnanca pre uplatnenie odpočítateľnej položky
  • Celková výška ďalších príjmov - uvádza sa celková výška ďalších príjmov zamestnanca (napr. príjmy z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru, príjmy vyplatené po skončení pracovného pomeru, príjem zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona). Ak takýto príjem zamestnanec nemá, uvedie sa 0
  • OP – uvádza sa celková výška odpočítateľnej položky u zamestnanca. Ak sa odpočítateľná položka neuplatňuje, uvedie sa 0

 

Vzor výkazu zamestnávateľa za zamestnanca pre rok 2015 je možné si pozrieť TU.

 

Prvýkrát je možné využiť odpočítateľnú položku od 1. januára 2015.

 

 

Zdroj: nrsr.sk, health.gov.sk, vszp.sk

Autor: Účtuj.sk