Kontrolné výkazy DPH prijíma FS už s nižšou chybovosťou

Chybovosť kontrolných výkazov DPH znížená o 50%.


kontrolny vykaz vzor-s
 

Správy o chybách v odoslanom kontrolnom výkaze DPH (KV DPH), ktoré v uplynulom polroku finančná správa zasielala podnikateľom, znížili chybovosť KV DPH o viac ako 50%.

 

Finančná správa poskytuje podnikateľom už viac ako pol roka bezplatnú službu. Správa o chybách v odoslanom KV DPH upozorňuje platiteľov na niektoré možné chyby, najmä technického charakteru, ktoré urobili pri podaní dokumentu za uplynulý mesiac, resp. štvrťrok. Oznámenie o chybe odhalené informačným systémom finančnej správy dostáva podnikateľ do svojej schránky správ na portáli finančnej správy (PFS).

 

Len v októbri 2014, v prvom mesiaci fungovania novej služby, finančná správa poslala podnikateľom 34 651 chybových protokolov, čo znamená, že takmer 20% KV DPH obsahovalo nezrovnalosti. V marci 2015 sa chyby vyskytli už len v 9% prípadov, čo je pokles o viac ako polovicu.

 

Jednoznačnou výhodou pre podnikateľa je, že na základe doručenej správy si môže sám opraviť chyby, ktoré urobil v podanom KV DPH. Okrem iného sa tým vyhne možným pokutám. Platiteľ dostane správu o chybe do schránky na PFS najskôr nasledujúci deň po podaní KV DPH. Od marca 2015 finančná správa zasiela chybové protokoly v rozmedzí od 1. do 22. dňa v príslušnom mesiaci. Platiteľ tak má dostatočný časový priestor na opravu chýb, keďže termín na podanie KV DPH je do 25. dňa po skončení mesiaca, či štvrťroka.

 

Finančná správa pripravila podrobný dokument, v ktorom opisuje odhalenia možných chýb v kontrolnom výkaze a spôsob ich opravy.

 

 

Autor: Účtuj.sk

Zdroj: financnasprava.sk

Kľúčové slová: DPHkontrolný výkaz