Na miestach IOMO vybavíte rôzne úradné záležitosti

Rýchlo, jednoducho a pod jednou strechou. Tak budú po novom k dispozícii občanom elektronické služby verejnej správy.

 
logo_sp1
Postupne budú elektronické služby dostupné po celom Slovensku na asistovaných miestach pod značkou IOMO (Integrované Obslužné Miesto Občana).

 

IOMO je miesto, kde môžu občania vybaviť  rôzne úradné záležitosti napríklad výpis alebo odpis z registra trestov, výpis z listu vlastníctva a výpis z obchodného registra. V celom procese bude občanovi na mieste IOMO k dispozícii profesionálne vyškolený pracovník.

 

„Každý z nás musí raz za čas riešiť rôzne životné situácie, ktoré si vyžadujú návštevu viacerých úradov v jeden deň. Preto sme sa rozhodli realizovať projekt integrovaných obslužných miest občana, ktorý ľuďom umožní vybaviť si viaceré úradné záležitosti rýchlo, pohodlne a najmä na jednom mieste, čím ušetria nielen čas, ale aj peniaze“, vysvetľuje štátny tajomník Ministerstva financií SR Radko Kuruc.

 

Ministerstvo financií, ako hlavný garant projektu, vytvorí v spolupráci so Slovenskou poštou, Ministerstvom vnútra a Združením miest a obcí Slovenska sieť 1 500 integrovaných obslužných miest. V súčasnosti je v prevádzke viac ako 300 IOMO, dostupných na pracoviskách Slovenskej pošty. Ďalších 973 prevádzok bude dostupných od novembra tohto roka  na matričných úradoch.  Takmer 80 pracovísk IOMO bude tiež súčasťou klientskych centier ministerstva vnútra.

 

Občania budú môcť na prevádzkach IOMO získať výpisy z verejných aj neverejných informačných systémov, alebo využívať ďalšie doplnkové služby. „IOMO umožní prostredníctvom na to určeného zamestnanca, po fyzickej identifikácii žiadateľa, sprístupniť e-služby tak, ako keby k nim pristupoval priamo žiadateľ. Rozširujúcou službou bude vydávanie potvrdení, výpisov či iných dokumentov generovaných na základe údajov z rôznych ISVS v papierovej, príp. elektronickej podobe,“ uviedol generálny riaditeľ sekcie informatizácie spoločnosti na Ministerstve financií SR Pavel Bojňanský.

 

IOMO je v podstate asistovaná služba, kde zamestnanec úradu pomocou počítača umožní občanovi získať dokument v papierovej podobe použiteľnej na právne úkony, prípadne mu pomôže pri riešení problému. Občania tiež nebudú musieť investovať čas a peniaze do prekonávania väčších vzdialeností a všetko potrebné si vybavia v mieste svojho bydliska aj bez počítačových zručností.

 

„Slovenská pošta ako prvá začala poskytovať služby, ktoré dnes tvoria základ IOMO pracovísk. Pilotnú prevádzku sme spustili už v marci 2012. Vtedy to boli dve pracoviská, dnes ich máme na 300 pobočkách Slovenskej pošty. Do budúcna ich plánujeme ďalej rozširovať, pretože chceme našim zákazníkom priniesť ešte väčší komfort,“ povedal generálny riaditeľ Slovenskej pošty Tomáš Drucker.
 
Rozsah poskytovaných elektronických služieb sa bude rozširovať a vytvárať tak pre občanov užívateľský komfort pri využívaní služieb štátu. Projekt je súčasťou Operačného programu Informatizácia spoločnosti a je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

 

Zdroj: mfsr.sk

Autor: Účtuj.sk

Kľúčové slová: IOMOslovenská pošta