Príklady účtovania miezd v podvojnom účtovníctve

Pozrite si vybrané príklady mzdového účtovníctva.

freeimages.com

freeimages.com

 

Príklad účtovania zamestnanca na pracovný pomer

 
Spoločnosť ABC zamestnáva zamestnanca na pracovný pomer. Na základe pracovnej zmluvy ma zamestnanec nárok na mzdu vo výške 1 500 (v hrubom).
 

P.č. Doklad Účtovný prípad Suma MD / D
1. ID Priznaná hrubá mzda zamestnancovi 1 500 € 521Účet 521 (Náklad)
Mzdové náklady
/ 331Účet 331 (Pasíva)
Zamestnanci
2. ID Zrážka zo mzdy na zdravotné a sociálne poistenie (13,4%) 201 € 331Účet 331 (Pasíva)
Zamestnanci
/ 336Účet 336 (Pasíva)
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
3. ID Zdravotné a sociálne náklady spoločnosti na zamestnanca (35,2%) 528 € 524Účet 524 (Náklad)
Zákonné sociálne poistenie
/ 336Účet 336 (Pasíva)
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
4. ID Zrážka zo mzdy na preddavok na daň z príjmov 186,59 € 331Účet 331 (Pasíva)
Zamestnanci
/ 342Účet 342 (Pasíva)
Ostatné priame dane
5. VBÚ Úhrada mzdy na osobný účet zamestnanca 1 112,41 € 331Účet 331 (Pasíva)
Zamestnanci
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
6. VBÚ Úhrada odvodov do zdravotnej poisťovne 210 € 336Účet 336 (Pasíva)
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
7. VBÚ Úhrada odvodov do sociálnej poisťovne 519 € 336Účet 336 (Pasíva)
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
8. VBÚ Úhrada preddavku na daň z príjmov 186,59 € 342Účet 342 (Pasíva)
Ostatné priame dane
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty

 
Ďalej musí zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi stravné, príklady účtovania stravovania zamestnancov nájdete TU.

 
 
TIP: pre výpočet mzdy zamestnancov môžete využiť aj kalkulačku!

 
 

Príklady účtovania benefitov

 
Zamestnanec môže zamestnancovi poskytnúť rôzne benefity ako pracovnú motiváciu. Benefity sa považujú u zamestnanca za príjem zo závislej činnosti, takže zamestnávateľ, resp. zamestnanec musí z benefitov (finančných aj nefinančných) zaplatiť všetky odvody. To, či je benefit daňovým nákladom pre zamestnávateľa je uvedené v zákone č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Pre prehľadnosť v príkladoch neuvádzame odvody správcovi dane, do sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne. Pozrite si príklady vybraných benefitov.
 

Doplnkové dôchodkové pripoistenie, ktoré hradí zamestnávateľ
 

P.č. Doklad Účtovný prípad Suma MD / D
1. ID Doplnkové dôchodkové poistenie, na ktoré prispieva zamestnávateľ 20 € 525Účet 525 (Náklad)
Ostatné sociálne poistenie
/ 336Účet 336 (Pasíva)
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
2. VBÚ Úhrada doplnkového dôchodkového sporenia 20 € 336Účet 336 (Pasíva)
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty

 
 

Príspevok zamestnávateľa na vzdelávanie
 
Zamestnávateľ prihlásil zamestnanca na školenie v hodnote 200€ v externej spoločnosti.
 

P.č. Doklad Účtovný prípad Suma MD / D
1. PFA Náklady na vzdelávanie 200 € 527Účet 527 (Náklad)
Zákonné sociálne náklady
/ 321Účet 321 (Pasíva)
Dodávatelia
2. VBÚ Úhrada za školenie 200 € 321Účet 321 (Pasíva)
Dodávatelia
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty

 
 

Odstupné
 
Zamestnávateľ na základe interného predpisu (kolektívnej zmluvy) poskytuje zamestnancom odstupné.
 

P.č. Doklad Účtovný prípad MD / D
1. ID Odstupné priznané zamestnancom 527Účet 527 (Náklad)
Zákonné sociálne náklady
/ 331Účet 331 (Pasíva)
Zamestnanci
2. VBÚ Úhrada odstupného 331Účet 331 (Pasíva)
Zamestnanci
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty

 

 
Autor: Účtuj.sk