Sociálna poisťovňa odporúča aktualizovať kontakty

SP už informuje SZČO o nedoplatkoch cez SMS alebo e-mailom.

logo-socialna-poistovna-SP

Sociálna poisťovňa zaviedla ústretovú službu pre živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Jej cieľom je oznamovať dlh na poistnom za predchádzajúci mesiac, čiže dlh za aktuálne obdobie. Správy o tomto dlhu Sociálna poisťovňa posiela formou SMS na mobilné telefóny alebo e-mailom. Ide o upozornenie pre odvádzateľa poistného na nedoplatok a jeho výšku.

 

Ak má Sociálna poisťovňa aktuálny telefonický a e-mailový kontakt na odvádzateľa poistného, ten sa o nedoplatku dozvie rýchlo a situáciu môže okamžite riešiť. Takto predíde narastaniu penále (0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania) alebo ďalším zákonným krokom pri vymáhaní dlhu (napr. exekúcii). Pravidelná aktualizácia kontaktných údajov v Sociálnej poisťovni je preto v záujme všetkých odvádzateľov poistného.

 

Nové povinnosti SP voči poistencom

 

Sociálna poisťovňa kontaktné údaje potrebuje aj v súvislosti s novou povinnosťou, v ktorej rámci musí od 1. januára 2015 oznamovať vznik poistenia samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO). Nie všetky inštitúcie, ktoré vydávajú oprávnenia na výkon SZČO, si splnili zákonnú povinnosť a Sociálnej poisťovni oznámili údaje o vzniku a zániku oprávnení na výkon SZČO. Sociálnej poisťovni tak znemožňujú v plnej miere si splniť túto povinnosť voči všetkým SZČO.

 

Sociálna poisťovňa preto odporúča SZČO, ktorým v období od 1. januára 2015 do 30. júna 2015 vznikne nové oprávnenie (ich „hrubý“ príjem za rok 2013 bol vyšší ako 4 830 eur a Sociálna poisťovňa ich do 20 dní od vzniku nového oprávnenia nebude kontaktovať), aby sa obrátili na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne a oznámili jej skutočnosti potrebné na posúdenie vzniku poistenia. Takto si preveria, či im vzniklo povinné poistenie a či majú svoje záležitosti v Sociálnej poisťovni v poriadku. Zároveň sa vyhnú nedorozumeniam a riziku nepriznania napríklad nemocenských dávok či nižšiemu dôchodku v budúcnosti.

 

Ako si kontakty aktualizovať?

 

Kontakty je možné aktualizovať osobnou návštevou pobočky Sociálnej poisťovne, telefonicky, e-mailom alebo listovou zásielkou. Viac informácii nájdete TU.

 

 

Zdroj: socpoist.sk

Autor: Účtuj.sk

Kľúčové slová: sociálna poisťovňa