Účtovné príklady – Účet 378 – Iné pohľadávky

Predkontácie

 

P.č. Doklad Účtovný prípad MD / D
1. VBÚ Úhrada pohľadávky 378Účet 378 (Aktíva)
Iné pohľadávky
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
2. VBÚ Inkaso pohľadávky 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 378Účet 378 (Aktíva)
Iné pohľadávky
3. ID Použitie zábezpeky na DPH 343Účet 343 (Pasíva)
Daň z pridanej hodnoty
/ 378Účet 378 (Aktíva)
Iné pohľadávky
4. ID Nárok na náhradu škody od poisťovne alebo iných osôb a subjektov mimo účtovnej jednotky 378Účet 378 (Aktíva)
Iné pohľadávky
/ 648Účet 648 (Výnos)
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
5. ID Nárok akcionára na podiel z likvidačného zostatku 378Účet 378 (Aktíva)
Iné pohľadávky
/ 665Účet 665 (Výnos)
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
6. ID Zaúčtovanie začiatočných stavov účtov pri otváraní účtovných kníh 378Účet 378 (Aktíva)
Iné pohľadávky
/ 701Účet 701 (Uzávierka)
Začiatočný účet súvahový
7. ID Prevod konečných zostatkov účtov pri uzatváraní účtovných kníh 702Účet 702 (Uzávierka)
Konečný účet súvahový
/ 378Účet 378 (Aktíva)
Iné pohľadávky

 

Účtovné príklady

 
Zloženie zábezpeky:
 

P.č. Doklad Text MD / D
1. VBÚ Zloženie zábezpeky, napr. na daň z pridanej hodnoty (DPH) 378Účet 378 (Aktíva)
Iné pohľadávky
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
2. ID Použitie zábezpeky na DPH 343Účet 343 (Pasíva)
Daň z pridanej hodnoty
/ 378Účet 378 (Aktíva)
Iné pohľadávky
3. VBÚ Vrátenie nepoužitej zábezpeky 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 378Účet 378 (Aktíva)
Iné pohľadávky