Účtovanie registračnej pokladnice v jednoduchom účtovníctve – #6

Problematika účtovania registračných pokladníc v jednoduchom účtovníctve.


registracna pokladnica
 

Podľa žiadneho zákona, postupov účtovania alebo metodického pokynu účtovná jednotka nemusí zaznamenávať pohyb hotovosti v registračnej pokladnici na analytickom účte. Pre pohyb hotovosti vo väčších účtovných jednotkách alebo v účtovných jednotkách, ktoré používajú viaceré registračné pokladnice, odporúčame viesť analytickú evidenciu na hlavnej pokladnici a pokladnici registračnej pokladnice. V tomto článku predstavíme oba spôsoby účtovania registračných pokladníc v jednoduchom účtovníctve. Účtovanie registračných pokladníc platí rovnako pre elektronické registračné pokladnice (ERP) ako aj pre virtuálne registračné pokladnice (VRP).

 

 

Účtovanie registračnej pokladnice bez analytickej evidencie

 

Spoločnosť ABC sa venuje predaju svietidiel. Predaj tovaru v hotovosti spoločnosť eviduje cez elektronickú registračnú pokladnicu. Na začiatku každého dňa vloží do ERP (do kasy) sumu 500 €, aby mala spoločnosť na vydávanie drobných mincí a bankoviek pre zákazníkov. Počas dňa kúpila od inej spoločnosti elektrické káble v hotovosti z kasy ERP.

 

P.č. TEXT Príjem Výdavok Priebežné položky POZD PNZD
Príjem Výdaj Predaj výrobkov a služieb DPH
1. Predaj svietidla zákazníkovi do sumy 1000 € v hotovosti P 960 € 800 € 160 €
2. Predaj svietidla zákazníkovi nad sumu 1000 € v hotovosti (vzniká povinnosť vystaviť faktúru) P 1440 € 1200 € 240 €
3.a Predaj svietidla zákazníkovi, platba kartou ID 960 € 800 € 160 €
3.b Výdavok z priebežnej položky ID 960 € 960 €
3.c Inkaso na bankový účet B 960 € 960 €

 

P.č. TEXT Príjem Výdavok VOZD VNZD
Zásoby DPH
4. Nákup elektrickej inštalácie P 600 € 500 € 100 €

 

Vklad do pokladnice ráno (500 €) sa musí zaznamenať v systéme ERP podľa § 3 odsek 3 zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Tento doklad je podnikateľ povinný uchovávať len počas dňa, v ktorom bol vyhotovený! Dennou uzávierkou sa ERP vynuluje, preto nie je potrebné vykonávať funkciu Výber. Výber hotovosti sa neúčtuje, ale výber sa zaznamená v ERP. Keby spoločnosť kúpila elektrickú inštaláciu z centrálnej pokladnice, nemusela by túto skutočnosť zaznamenať v ERP. Nákup v hotovosti sa účtuje klasicky.

 

Pozn.: Spoločnosť nemusí každé ráno vkladať do ERP alebo VRP vklad. Žiadny zákon to neupravuje.

 
 

Účtovanie registračnej pokladnice s vedením analytickej evidencie

 

Spoločnosť XYZ sa venuje predaju svietidiel. Predaj tovaru v hotovosti spoločnosť eviduje cez elektronickú registračnú pokladnicu. Na začiatku každého dňa vloží do ERP (do kasy) sumu 500 €, aby mala spoločnosť na vydávanie drobných mincí a bankoviek pre zákazníkov. Počas dňa kúpila od inej spoločnosti elektrické káble v hotovosti z kasy ERP.

 

P.č. TEXT Príjem Výdavok Priebežné položky POZD PNZD
Príjem Výdaj Predaj výrobkov a služieb DPH
1. Výber peňažných prostriedkov z centrálnej pokladnice P1 500 € 500 €
2. Prevod peňažných prostriedkov do ERP kasy P2 500 € 500 €
3. Predaj svietidla zákazníkovi do sumy 1000 € v hotovosti P2 960 € 800 € 160 €
4. Predaj svietidla zákazníkovi nad sumu 1000 € v hotovosti (vzniká povinnosť vystaviť faktúru) P2 1440 € 1200 € 240 €
5.a Predaj svietidla zákazníkovi, platba kartou ID 960 € 800 € 160 €
5.b Výdavok z priebežnej položky ID 960 € 960 €
5.c Inkaso na bankový účet B 960 € 960 €

 

P.č. TEXT Príjem Výdavok VOZD VNZD
Zásoby DPH
6. Výber peňažných prostriedkov z kasy na nákup elektrickej inštalácie, nákup elektrickej inštalácie P2 600 € 500 € 100 €

 

P.č. TEXT Príjem Výdavok Priebežné položky
Príjem Výdaj
7. Výber peňažných prostriedkov z kasy do centrálnej pokladnice na konci dňa P2 2900 € 2900 €
8. Prevod peňažných prostriedkov do centrálnej pokladnice P1 2900 € 2900 €
9. Prevod peňažných prostriedkov do banky B 2900 € 2900 €

 

Vklad do pokladnice ráno (500 €) sa musí zaznamenať v systéme ERP podľa § 3 odsek 3 zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Tento doklad je podnikateľ povinný uchovávať len počas dňa, v ktorom bol vyhotovený! Zároveň sa tento doklad stáva účtovným dokladom pre zápis č. 1. Výber hotovosti sa zaúčtuje a tiež sa výber zaznamená v ERP. Na konci dňa spoločnosť vyberie hotovosť z ERP, pre tento účtovný prípad použije doklad z dennej uzávierky.

 
 
Autor: Účtuj.sk