Účtovanie nepeňažného príjmu zamestnanca – poskytnutie vozidla

Ako účtovať poskytnutie motorového vozidla zamestnancovi?

freeimages.com

freeimages.com

 
Poskytnutie motorového vozidla zamestnancovi na služobné a súkromné účely je jedným z nepeňažných príjmov zamestnanca. Viac o nepeňažným príjmoch sa dozviete v tomto článku. Pozrite si príklad účtovania takého poskytnutia nepeňažného príjmu.

 

Príklad účtovania

 

Zamestnávateľ obstaral motorové vozidlo v sume 16 000 € bez DPH. Zaradil ho do majetku 5.9.2015. Vozidlo poskytol zamestnávateľ zamestnancovi na služobné aj súkromné účely. Hodnota vozidla s DPH je 19 200 €. Predpokladané použitie vozidla na súkromné účely bude 30 percent, na služobné 70 percent.
 
Podľa zákona o DPH § 49 ods. 5 musí zamestnávateľ odpočítať, resp. upraviť tú časť DPH, ktorá pripadá na využívanie vozidla na súkromné účely. Túto časť DPH si zamestnávateľ nemôže uplatniť.

 

 

1. Obstaranie vozidla
 

P.č. Doklad Text Text MD / D
1. PFA Prijatá faktúra od dodávateľa za nákup vozidla 16 000 €
3 200 €
19 200 €

2. ID Uvedenie vozidla do používania 16 000 € 022Účet 022 (Aktíva)
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
/ 042Účet 042 (Aktíva)
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

 
 

2. Povinnosť zamestnávateľa k DPH
 
Keďže sa vozidlo používa na 30 percent na súkromné účely, musí sa preúčtovať DPH vozidla. Pri sume DPH 3 200 €, odpise 48 mesiacov to činí sumu 20 € mesačne (3200/48*0,3)
 

P.č. Doklad Text Text MD / D
1. ID Prepis DPH z dôvodu využitia vozidla na súkromné účely 20 € 548Účet 548 (Náklad)
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
/ 343Účet 343 (Pasíva)
Daň z pridanej hodnoty

 
 

3. Nákup pohonných hmôt
 
Nákup pohonných hmôt sa musí podľa knihy jázd členiť na služobné a súkromné. Následne sa musí preúčtovať spotreba do nákladov a upraviť DPH. V našom prípade zamestnávateľ žiada o náhradu sumy za spotrebovné PHM na súkromné účely.
 

P.č. Doklad Text Text MD / D
1. VPD Nákup pohonných látok 60 €
12 €
72 €

2. ID Preukázateľná spotreba pohonných látok zamestnancom na služobné účely (podľa knihy jázd bolo na súkromné účely použitých 10 percent PHM) 54 € 501Účet 501 (Náklad)
Spotreba materiálu
/ 335Účet 335 (Aktíva)
Pohľadávky voči zamestnancom
3. ID Úprava DPH za súkromné jazdy vozidla (10 %) 1,2 € 335Účet 335 (Aktíva)
Pohľadávky voči zamestnancom
/ 343Účet 343 (Pasíva)
Daň z pridanej hodnoty

 
 

4. Opravy vozidla
 
DPH sa pri bežnej údržbe vozidla taktiež účtuje podľa pecenta využitia vozidla na súkromné a služobné účely.
 

P.č. Doklad Text Text MD / D
1. PFA Faktúra od dodávateľa servisných služieb
Úprava DPH (30%) použitia vozidla na súkromné účely
DPH
Spolu
1000 €
60 €
140 €
1 200 €

 
 

5. Nepeňažný príjem zamestnanca
 
Nepeňažným príjmom v prvom mesiaci v prvom roku používania vozidla bude pre zamestnanca suma 192 €:

 

Rok

Vstupná cena

Percento zníženia

Znížená cena vozidla

Nepeňažný príjem zamestnanca (mesačný)

2015

19 200 €

0

19 200 €

192 €

2016

19 200 €

12,5 %

16 800 €

168 €

2017

19 200 €

25 %

14 400 €

144 €

 

Nepeňažný príjem zamestnanca bude v prvom roku 192 € v prvom roku, 168 € v druhom roku a 144 € v treťom roku, atď. Viac TU.
 
 

P.č. Doklad Text Text MD / D
1. ID Nepeňažný príjem zamestnanca 192 € 512Účet 512 (Náklad)
Cestovné
/ 333Účet 333 (Pasíva)
Ostatné záväzky voči zamestnancom

 
Následne musí zamestnávateľ odviesť odvody správcovi dane, do sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne ako pri normálnom príjme. Viac TU.
 
 
Autor: Účtuj.sk

Kľúčové slová: automobilzamestnanec