Zmena pri platení dane z motorových vozidiel od januára 2016

Od januára 2016 sa mení spôsob úhrady dane z motorových vozidiel.

Ilustračné: Pixmac

Ilustračné: Pixmac

Daňové subjekty, ktoré majú zo zákona  povinnosť priznať a zaplatiť daň z motorových vozidiel, čaká od januára 2016 zmena. Správu dane z motorových vozidiel budú po novom vykonávať daňové úrady podľa trvalého pobytu fyzických osôb a sídla právnických osôb a nie ako doteraz podľa miesta evidencie motorového vozidla. Zmena v zákone vychádza v ústrety podnikateľom, aby sa pri plnení si svojich povinností nemuseli obracať na niekoľko daňových úradov.  Zmenu priniesla novela zákona o dani z príjmu, ktorú poslanci NR SR schválili 22. septembra 2015.

 

Podnikateľ, ktorý má autá evidované vo viacerých krajoch, nebude v roku 2016 podávať daňové priznanie a komunikovať so správcom dane podľa miesta evidencie vozidla. Doteraz mohol daňovník podávať daňové priznanie (DP) len tam, kde boli evidované vozidlá. Od januára nastáva zmena  v tom, že DP podáva na ten DU kde je miestne príslušný podľa trvalého pobytu fyzických osôb alebo podľa sídla právnických osôb. Napríklad daňovníci, ktorí mali evidované vozidlá v 3 krajoch, museli podávať DP na 3 daňové úrady. Teraz podá podľa novely zákona za všetky evidované motorové vozidlá jedno DP  tam, kde má trvalý pobyt alebo sídlo.

 

Zmena účtu pre platenie dane z motorových vozidiel

 

V súvislosti so zmenou miestnej príslušnosti dochádza aj k zmene účtu pre platenie dane. Všetky platby pre daň z motorových vozidiel pôjdu po novom na jeden celoslovenský účet. Doteraz mal každý daňový úrad svoje číslo účtu.

 

Číslo účtu pre úhradu príslušnej dane sa skladá z predčíslia označujúceho druh dane, zo základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt, známeho ako osobný účet daňovníka (OUD) a z identifikačného kódu Štátnej pokladnice.

 

5XXXXX - 8XXXXXXXXX / 8180
predčíslie označujúce druh dane základné číslo účtu označujúce daňový subjekt  (OÚD) kód Štátnej pokladnice

 

 

Kým doteraz bolo 6 miestne predčíslie pre každý daňový úrad iné, po novom bude pre daň z motorových vozidiel platiť na každom daňovom úrade v každom kraji jedno rovnaké predčíslie 501163.

 

Od 1.2.2014 sa číslo účtu uvádza vo formáte medzinárodného bankového účtu – IBAN. Keďže IBAN je tvorený z predčíslia účtu a základného účtu daňového subjektu (OÚD), musí si ho daňový subjekt vygenerovať sám. Pomôcku nájde na portáli finančnej správy v časti platenie daní.

 

501163 8XXXXXXXXX SKXX 8180 5011 638X XXXX XXXX
predčíslie účtu pre DzMV OUD vyskladaný IBAN

 

 

Zdroj: financnasprava.sk

Autor: Účtuj.sk

Kľúčové slová: daň za auto