Stravovanie zamestnancov

Účtovanie stravovania zamestnancov vo vlastnom zariadení, v cudzom zariadení alebo cez stravné lístky.


 

Ilustračné: Freedigitalphotos.net

Ilustračné: Freedigitalphotos.net

Ako zaúčtovať stravovanie zamestnancov, ak ich stravuje zamestnávateľ vo vlastnom stravovacom zariadení? Aké sú rozdiely, ak zamestnancov stravuje zamestnávateľ v cudzom stravovacom zariadení? Aký je postup stravovania zamestnancov, keď zamestnávateľ poskytuje zamestnancom stravné lístky? Čo ak sa zamestnanec nemôže stravovať v stravovacom zariadení zamestnávateľa? Na všetky tieto otázky nájdete odpoveď v tomto článku.

 

Účtovné príklady

 

1) Stravovanie zamestnancov v stravovacom zariadení zamestnávateľa:

Suma
Cena jedla stanovená na základe nákladov spoločnosti 3,00 €
DPH 0,60 €
Cena jedného jedla spolu s DPH 3,60 €
Príspevok zamestnávateľa na stravné (55% z 4 €) – podľa zákonníka práce § 152 (3) a podľa Opatrenia o sumách stravného § 1 (a) 2,20 €
Príspevok zo sociálneho fondu zamestnávateľa (stanovený na základe kolektívnej zmluvy) 0,20 €
Suma, ktorú uhrádza zamestnanec za stravné 1,20 €

 
 

P.č. Doklad Text Suma MD / D
1. PPD Predaj stravných lístkov zamestnancom vo vlastnom stravovacom zariadení 1,20 € 211Účet 211 (Aktíva)
Pokladnica
/ 333Účet 333 (Pasíva)
Ostatné záväzky voči zamestnancom
2. VFA Tržby za poskytnuté stravovacie služby zamestnancom
DPH
Príspevok zamestnávateľa na stravné
Príspevok zo sociálneho fondu
Suma uhrádzaná zamestnancami
3,00 €
0,60 €
2,20 €
0,20 €
1,20 €

 

2) Stravovanie zamestnancov v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa na základe zmluvy:

Suma
Cena jedla stanovená na základe nákladov spoločnosti 3,00 €
DPH 0,60 €
Cena jedného jedla spolu s DPH 3,60 €
Príspevok zamestnávateľa na stravné (55% z 4 €) – podľa zákonníka práce § 152 (3) a podľa Opatrenia o sumách stravného § 1 (a) 2,20 €
Príspevok zo sociálneho fondu zamestnávateľa (stanovený na základe kolektívnej zmluvy) 0,20 €
Suma, ktorú uhrádza zamestnanec za stravné 1,20 €

 
 

P.č. Doklad Text Suma MD / D
1. PFA Prijatá faktúra od poskytovateľa stravovania 3,00 €
0,60 €
3,60 €

2. PPD Predaj stravných lístkov zamestnancom v stravovacom zariadení 1,20 € 211Účet 211 (Aktíva)
Pokladnica
/ 333Účet 333 (Pasíva)
Ostatné záväzky voči zamestnancom
3. VFA Použitie stravných lístkov
DPH
Príspevok zamestnávateľa na stravné
Príspevok zo sociálneho fondu
Suma uhrádzaná zamestnancami
3,00 €
0,60 €
2,20 €
0,20 €
1,20 €

 

3) Stravovanie zamestnancov v stravovacom zariadení prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby:

Suma
Hodnota stravného lístka 3,60 €
Sprostredkovacie služby 0,15 €
DPH za sprostredkovacie služby 0,03 €
Príspevok zamestnávateľa na stravné (55% z 4 €) – podľa zákonníka práce § 152 (3) a podľa Opatrenia o sumách stravného § 1 (a) 2,20 €
Príspevok zo sociálneho fondu zamestnávateľa (stanovený na základe kolektívnej zmluvy) 0,20 €
Suma, ktorú uhrádza zamestnanec za stravné 1,20 €

 
 
a) Ak si zamestnanci hradia časť hodnoty lístkov
 

P.č. Doklad Text Suma MD / D
1. PFA Hodnota stravných lístkov
Sprostredkovacie služby
DPH
Suma celkom
3,60 €
0,15 €
0,03 €
3,78 €

2. PPD Predaj stravných lístkov zamestnancom od sprostredkovateľa 1,20 € 211Účet 211 (Aktíva)
Pokladnica
/ 333Účet 333 (Pasíva)
Ostatné záväzky voči zamestnancom
3. ID Použitie stravných lístkov
Príspevok zamestnávateľa na stravné
Príspevok zo sociálneho fondu
Suma uhrádzaná zamestnancami
3,60 €
2,20 €
0,20 €
1,20 €

 
b) Ak si zamestnanci nehradia časť hodnoty lístkov
 

P.č. Doklad Text Suma MD / D
1. PFA Hodnota stravných lístkov
Sprostredkovacie služby
DPH
Suma celkom
3,60 €
0,15 €
0,03 €
3,78 €

2. ID Použitie stravných lístkov
Príspevok zamestnávateľa na stravné
Príspevok zo sociálneho fondu
Príspevok zamestnávateľa nad rámec zákonného príspevku
3,60 €
2,20 €
0,20 €
1,20 €

 

4) Stravovanie zamestnancov formou poskytnutia vákuovo balených jedál (polotovarov):

Suma
Hodnota jedla 3,00 €
DPH 0,60 €
Cena jedného jedla spolu s DPH 3,60 €
Príspevok zamestnávateľa na stravné (55% z 4 €) – podľa zákonníka práce § 152 (3) a podľa Opatrenia o sumách stravného § 1 (a) 2,20 €
Príspevok zo sociálneho fondu zamestnávateľa (stanovený na základe kolektívnej zmluvy) 0,20 €
Príspevok zamestnávateľa nad rámec zákonného príspevku 1,20 €

 
 

P.č. Doklad Text Suma MD / D
1. PFA Hodnota vákuovo baleného jedla
DPH
Suma celkom
3,00 €
0,60 €
3,60 €

2. ID Poskytnutie vákuovo balených jedál
DPH
Príspevok zamestnávateľa na stravné
Príspevok zo sociálneho fondu
Príspevok zamestnávateľa nad rámec zákonného príspevku
3,00 €
0,60 €
2,20 €
0,20 €
1,20 €

 

5) Poskytnutie príspevku zamestnancom, ak zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie (podľa § 152 (6) a (7) Zákonníka práce):

P.č. Doklad Text Suma MD / D
1. ID Príspevok zamestnávateľa na stravné
Príspevok zo sociálneho fondu
Vznik záväzku voči zamestnancom
2,20 €
0,20 €
2,40 €

2. VPD Úhrada príspevku na stravovanie zamestnancovi 2,40 € 333Účet 333 (Pasíva)
Ostatné záväzky voči zamestnancom
/ 211Účet 211 (Aktíva)
Pokladnica

 
Autor: Účtuj.sk