Minimálna mzda pre rok 2016 sa zvyšuje

Od 1. januára 2016 bude minimálna mzda 405 eur.

Ilustračné: Pixmac

Ilustračné: Pixmac

Vláda SR v stredu 7. októbra 2015 schválila zvýšenie minimálnej mzdy pre rok 2016 na sumu 405 eur. Za každú odpracovanú hodinu dostane zamestnanec takto 2,328 eur, čo oproti minimálnej mzde v roku 2015 vo výške 380,00 eur predstavuje nárast o 6,58 %. Zmenu navrhlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 

Mesačná suma minimálnej mzdy sa zvyšuje o 25 eur. V čistom vyjadrení po úhrade daňovej a odvodovej povinnosti bude príjem obyvateľa pracujúceho za minimálnu mzdu predstavovať 355,01 eura, čo je oproti čistej sume mzdy 339,09 eura v roku 2015 zvýšenie čistej sumy príjmu o 15,92 eura mesačne.

 

Zvýšenie sa môže týkať cca 113,1 tis. zamestnancov, ktorým sa v plnej miere alebo čiastočne zvýši ich mzda alebo plat za prácu.

 

Celkové zvýšenie príjmov zamestnancov (domácností) v roku 2016 možno odhadnúť na 22 664,9 tis. eur ročne, čo po znížení o odvody zamestnanca do poistných fondov a daň z príjmov predstavuje čisté zvýšenie príjmov domácností cca  16 423,7 tis. eur ročne. U dotknutej skupiny zamestnancov tak dôjde v priemere ku zvýšeniu čistého príjmu o 145,21 eura ročne.

 

Na základe údajov z výberového zisťovania o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 za I. štvrťrok 2015 je možné celkový počet dotknutých zamestnávateľov podnikateľskej sféry (mimo SZČO) odhadnúť na cca 14,6 tis.

 

Podľa údajov z tohto štatistického zisťovania budú najviac ovplyvnení zamestnávatelia v odvetví ubytovacích a stravovacích služieb (odvetvie „I“, zvýšenie sumy sa dotýka cca 25,6 % celkového počtu zamestnancov) a v odvetví administratívnych a podporných služieb (odvetvie „N“, v ktorom tento podiel predstavuje cca 17,9 %). Z ďalších odvetví najväčší podiel zamestnancov so mzdou pod úrovňou navrhovanej sumy minimálnej mzdy je v odvetví stavebníctva (8,2 % počtu zamestnancov).

 

Návrhom nariadenia vlády Slovenskej republiky sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2016, záväzná pre všetkých zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú zamestnancov v pracovnoprávnom vzťahu. Ak mzda zamestnanca v kalendárnom mesiaci nedosiahne sumu minimálnej mzdy, zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytnúť doplatok. Rovnako je zamestnávateľ povinný poskytnúť doplatok fyzickej osobe, ktorá pre neho vykonáva prácu na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ak by výška poskytnutej odmeny v prepočte na odpracovanú hodinu nedosiahla sumu hodinovej minimálnej mzdy.

 

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie sa nemení, ostáva na úrovni 380 eur. Viac tu.

 

Prehľad vývoja minimálnej mzdy od roku 2010 na Slovensku:

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Minimálna mzda mesačná 307,7 317 327,2 337,7 352 380 405
Minimálna mzda hodinová 1,768 1,822 1,88 1,941 2,023 2,184 2,328
Nárast 9,3 10,2 10,5 14,3 28 25
Percentuálny nárast 3,02% 3,22% 3,21% 4,23% 7,95% 6,58

 

 

Prehľad minimálnej mzdy podľa stupňa náročnosti práce pre rok 2016:

 

Stupeň Koeficient minimálnej mzdy Min. hodinová mzda pre rok 2016 Min. mesačná mzda pre rok 2016
1 1,0 2,328 405
2 1,2 2,794 486
3 1,4 3,259 567
4 1,6 3,725 648
5 1,8 4,190 729
6 2,0 4,656 810

 

Viac o stupni náročnosti práce nájdete TU.

 

 

Autor: Účtuj.sk

Zdroj: vlada.sk

Kľúčové slová: minimálna mzda