Účtovné príklady – Účet 342 – Ostatné priame dane

Predkontácie

 

P.č. Doklad Účtovný prípad MD / D
1. VBÚ Úhrada ostatných priamych daní 342Účet 342 (Pasíva)
Ostatné priame dane
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
2. VBÚ Vrátenie dane na základe žiadosti 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 342Účet 342 (Pasíva)
Ostatné priame dane
3. ID Preddavky na daň z príjmu za zamestnancov 331Účet 331 (Pasíva)
Zamestnanci
/ 342Účet 342 (Pasíva)
Ostatné priame dane
4. ID Prémia priznaná zamestnancom, daňový bonus 342Účet 342 (Pasíva)
Ostatné priame dane
/ 331Účet 331 (Pasíva)
Zamestnanci
5. ID Daň z príjmov z ostatných záväzkov 333Účet 333 (Pasíva)
Ostatné záväzky voči zamestnancom
/ 342Účet 342 (Pasíva)
Ostatné priame dane
6. ID Preddavky na daň z príjmu za spoločníkov a členov 366Účet 366 (Pasíva)
Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti
/ 342Účet 342 (Pasíva)
Ostatné priame dane
7. ID Prémia priznaná členom a spoločníkom, daňový bonus 342Účet 342 (Pasíva)
Ostatné priame dane
/ 366Účet 366 (Pasíva)
Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti
8. ID Vznik ostatných nákladov pri zle domeranej zrazenej dani z príjmov za predchádzajúce obdobia 548Účet 548 (Náklad)
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
/ 342Účet 342 (Pasíva)
Ostatné priame dane
9. ID Zaúčtovanie začiatočných stavov účtov pri otváraní účtovných kníh 701Účet 701 (Uzávierka)
Začiatočný účet súvahový
/ 342Účet 342 (Pasíva)
Ostatné priame dane
10. ID Prevod konečných zostatkov účtov pri uzatváraní účtovných kníh 342Účet 342 (Pasíva)
Ostatné priame dane
/ 702Účet 702 (Uzávierka)
Konečný účet súvahový