Účtovné príklady – Účet 323 – Krátkodobé rezervy

Predkontácie

 

P.č. Doklad Účtovný prípad MD / D
1. ID Tvorba rezervy na nevyfakturovanú dodávku materiálu #111Účet 111 (Aktíva)
Obstaranie materiálu
/ 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy
2. ID Použitie rezervy na nevyčerpané dovolenky alebo odmeny zamestnancov 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy
/ 331Účet 331 (Pasíva)
Zamestnanci
3. ID Použitie rezervy na sociálne a zdravotné poistenie k vytvoreným rezervám na nevyčerpané dovolenky alebo odmeny 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy
/ 336Účet 336 (Pasíva)
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
4. ID Použitie rezervy na nevyčerpané dovolenky alebo odmeny spoločníkov a členov 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy
/ 366Účet 366 (Pasíva)
Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti
5. ID Tvorba rezervy na nevyfakturované dodávky elektrickej energie 502Účet 502 (Náklad)
Spotreba energie
/ 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy
6. ID Tvorba rezervy na zostavenie a overenie účtovnej závierky a výročnej správy 518Účet 518 (Náklad)
Ostatné služby
/ 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy
7. ID Tvorba rezervy na nevyčerpané dovolenky alebo odmeny zamestnancov 521Účet 521 (Náklad)
Mzdové náklady
/ 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy
8. ID Tvorba rezervy na nevyčerpané dovolenky alebo odmeny spoločníkov a členov 522Účet 522 (Náklad)
Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti
/ 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy
9. ID Tvorba rezervy na sociálne a zdravotné poistenie k vytvoreným rezervám na nevyčerpané dovolenky alebo odmenám 524Účet 524 (Náklad)
Zákonné sociálne poistenie
/ 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy
10. ID Doúčtovanie rozdielu, ak je vzniknutý záväzok nižší pri použití rezervy na nevyčerpané dovolenky alebo odmeny 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy
/ 524Účet 524 (Náklad)
Zákonné sociálne poistenie
11. ID Tvorba rezervy na zľavy poskytnuté odberateľom na predané výrobky *601Účet 601 (Výnos)
Tržby za vlastné výrobky
/ 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy
12. ID Zaúčtovanie začiatočných stavov účtov pri otváraní účtovných kníh 701Účet 701 (Uzávierka)
Začiatočný účet súvahový
/ 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy
13. ID Prevod konečných zostatkov účtov pri uzatváraní účtovných kníh 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy
/ 702Účet 702 (Uzávierka)
Konečný účet súvahový
# Tvorba rezervy môže byť aj pre účtovú skupinu 04, Účet 112, Účet 124, Účet 131 a Účet 132
* Tvorba rezervy môže byť aj pre Účet 602, Účet 604, Účet 607

 

Účtovné príklady

 
Tvorba rezervy na nevyčerpané dovolenky alebo odmeny zamestnancov:
 

P.č. Doklad Text MD / D
1. ID Tvorba rezervy na nevyčerpané dovolenky alebo odmeny zamestnancov 521Účet 521 (Náklad)
Mzdové náklady
/ 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy
2. ID Tvorba rezervy na sociálne a zdravotné poistenie k vytvoreným rezervám na nevyčerpané dovolenky alebo odmenám 524Účet 524 (Náklad)
Zákonné sociálne poistenie
/ 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy

 
Použitie rezervy na nevyčerpané dovolenky alebo odmeny zamestnancov:
 

P.č. Doklad Text MD / D
1. ID Použitie rezervy na nevyčerpané dovolenky alebo odmeny zamestnancov 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy
/ 331Účet 331 (Pasíva)
Zamestnanci
2. ID Doúčtovanie rozdielu, ak je vzniknutý záväzok vyšší 521Účet 521 (Náklad)
Mzdové náklady
/ 331Účet 331 (Pasíva)
Zamestnanci
3. ID Doúčtovanie rozdielu, ak je vzniknutý záväzok nižší 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy
/ 521Účet 521 (Náklad)
Mzdové náklady
4. ID Použitie rezervy na sociálne a zdravotné poistenie k vytvoreným rezervám na nevyčerpané dovolenky alebo odmeny 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy
/ 336Účet 336 (Pasíva)
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
5. ID Doúčtovanie rozdielu, ak je vzniknutý záväzok vyšší 524Účet 524 (Náklad)
Zákonné sociálne poistenie
/ 336Účet 336 (Pasíva)
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
6. ID Doúčtovanie rozdielu, ak je vzniknutý záväzok nižší 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy
/ 524Účet 524 (Náklad)
Zákonné sociálne poistenie

 
Tvorba rezervy na nevyčerpané dovolenky alebo odmeny spoločníkov a členov:
 

P.č. Doklad Text MD / D
1. ID Tvorba rezervy na nevyčerpané dovolenky alebo odmeny spoločníkov a členov 522Účet 522 (Náklad)
Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti
/ 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy
2. ID Tvorba rezervy na sociálne a zdravotné poistenie k vytvoreným rezervám na nevyčerpané dovolenky alebo odmenám 524Účet 524 (Náklad)
Zákonné sociálne poistenie
/ 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy

 
Použitie rezervy na nevyčerpané dovolenky alebo odmeny spoločníkov a členov:
 

P.č. Doklad Text MD / D
1. ID Použitie rezervy na nevyčerpané dovolenky alebo odmeny spoločníkov a členov 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy
/ 366Účet 366 (Pasíva)
Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti
2. ID Doúčtovanie rozdielu, ak je vzniknutý záväzok vyšší 522Účet 522 (Náklad)
Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti
/ 366Účet 366 (Pasíva)
Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti
3. ID Doúčtovanie rozdielu, ak je vzniknutý záväzok nižší 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy
/ 522Účet 522 (Náklad)
Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti
4. ID Použitie rezervy na sociálne a zdravotné poistenie k vytvoreným rezervám na nevyčerpané dovolenky alebo odmeny 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy
/ 336Účet 336 (Pasíva)
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
5. ID Doúčtovanie rozdielu, ak je vzniknutý záväzok vyšší 524Účet 524 (Náklad)
Zákonné sociálne poistenie
/ 336Účet 336 (Pasíva)
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
6. ID Doúčtovanie rozdielu, ak je vzniknutý záväzok nižší 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy
/ 524Účet 524 (Náklad)
Zákonné sociálne poistenie

 
Ostatné možnosti na tvorbu rezervy:
 

P.č. Doklad Text MD / D
1. ID Tvorba rezervy na nevyfakturovanú dodávku materiálu #111Účet 111 (Aktíva)
Obstaranie materiálu
/ 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy
2. ID Tvorba rezervy na nevyfakturované dodávky elektrickej energie 502Účet 502 (Náklad)
Spotreba energie
/ 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy
3. ID Tvorba rezervy na zostavenie a overenie účtovnej závierky a výročnej správy 518Účet 518 (Náklad)
Ostatné služby
/ 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy
4. ID Tvorba rezervy na zľavy poskytnuté odberateľom na predané výrobky *601Účet 601 (Výnos)
Tržby za vlastné výrobky
/ 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy
# Tvorba rezervy môže byť aj pre účtovú skupinu 04, Účet 112, Účet 124, Účet 131 a Účet 132
* Tvorba rezervy môže byť aj pre Účet 602, Účet 604, Účet 607