Účtovné príklady – Účet 524 – Zákonné sociálne poistenie

Predkontácie

 

P.č. Doklad Účtovný prípad MD / D
1. ID Tvorba rezervy na sociálne a zdravotné poistenie k vytvoreným rezervám na nevyčerpané dovolenky alebo odmenám 524Účet 524 (Náklad)
Zákonné sociálne poistenie
/ 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy
2. ID Doúčtovanie rozdielu pri tvorbe rezervy na sociálne poistenie, ak je vzniknutý záväzok voči zamestnancom alebo spoločníkom a členom nižší 323Účet 323 (Pasíva)
Mzdové náklady
/ 524Účet 524 (Náklad)
Zákonné sociálne poistenie
3. ID Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie k mzdám a odmenám 524Účet 524 (Náklad)
Zákonné sociálne poistenie
/ 336Účet 336 (Pasíva)
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
4. ID Preplatok pri zákonnom sociálnom poistení, ktoré uhradil zamestnávateľ 336Účet 336 (Pasíva)
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
/ 524Účet 524 (Náklad)
Zákonné sociálne poistenie
5. ID Vznik pohľadávky voči inej účtovnej jednotke pri refundácii sociálneho a zdravotného poistenia z predchádzajúcej práce zamestnanca, spoločníka a člena 378Účet 378 (Aktíva)
Iné pohľadávky
/ 524Účet 524 (Náklad)
Zákonné sociálne poistenie
6. ID Vznik záväzku voči inej účtovnej jednotke pri refundácii sociálneho a zdravotného poistenia pri prechode zamestnanca, spoločníka a člena do inej spoločnosti 524Účet 524 (Náklad)
Zákonné sociálne poistenie
/ 379Účet 379 (Pasíva)
Iné záväzky
7. ID Náklady na odmeny sociálne poistenie, ktoré bude uhradené v budúcom období 524Účet 524 (Náklad)
Zákonné sociálne poistenie
/ 383Účet 383 (Pasíva)
Výdavky budúcich období
8. ID Prevod konečných stavov účtov pri uzatváraní účtovných kníh 710Účet 710 (Uzávierka)
Účet ziskov a strát
/ 524Účet 524 (Náklad)
Zákonné sociálne poistenie

 

Účtovné príklady

 
Tvorba rezervy na nevyčerpané dovolenky alebo odmeny zamestnancov:
 

P.č. Doklad Text MD / D
1. ID Tvorba rezervy na nevyčerpané dovolenky alebo odmeny zamestnancov 521Účet 521 (Náklad)
Mzdové náklady
/ 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy
2. ID Tvorba rezervy na sociálne a zdravotné poistenie k vytvoreným rezervám na nevyčerpané dovolenky alebo odmenám 524Účet 524 (Náklad)
Zákonné sociálne poistenie
/ 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy

 
Použitie rezervy na nevyčerpané dovolenky alebo odmeny zamestnancov:
 

P.č. Doklad Text MD / D
1. ID Použitie rezervy na nevyčerpané dovolenky alebo odmeny zamestnancov 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy
/ 331Účet 331 (Pasíva)
Zamestnanci
2. ID Doúčtovanie rozdielu, ak je vzniknutý záväzok vyšší 521Účet 521 (Náklad)
Mzdové náklady
/ 331Účet 331 (Pasíva)
Zamestnanci
3. ID Doúčtovanie rozdielu, ak je vzniknutý záväzok nižší 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy
/ 521Účet 521 (Náklad)
Mzdové náklady
4. ID Použitie rezervy na sociálne a zdravotné poistenie k vytvoreným rezervám na nevyčerpané dovolenky alebo odmeny 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy
/ 336Účet 336 (Pasíva)
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
5. ID Doúčtovanie rozdielu, ak je vzniknutý záväzok vyšší 524Účet 524 (Náklad)
Zákonné sociálne poistenie
/ 336Účet 336 (Pasíva)
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
6. ID Doúčtovanie rozdielu, ak je vzniknutý záväzok nižší 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy
/ 524Účet 524 (Náklad)
Zákonné sociálne poistenie

 
Tvorba rezervy na nevyčerpané dovolenky alebo odmeny spoločníkov a členov:
 

P.č. Doklad Text MD / D
1. ID Tvorba rezervy na nevyčerpané dovolenky alebo odmeny spoločníkov a členov 522Účet 522 (Náklad)
Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti
/ 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy
2. ID Tvorba rezervy na sociálne a zdravotné poistenie k vytvoreným rezervám na nevyčerpané dovolenky alebo odmenám 524Účet 524 (Náklad)
Zákonné sociálne poistenie
/ 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy

 
Použitie rezervy na nevyčerpané dovolenky alebo odmeny spoločníkov a členov:
 

P.č. Doklad Text MD / D
1. ID Použitie rezervy na nevyčerpané dovolenky alebo odmeny spoločníkov a členov 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy
/ 366Účet 366 (Pasíva)
Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti
2. ID Doúčtovanie rozdielu, ak je vzniknutý záväzok vyšší 522Účet 522 (Náklad)
Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti
/ 366Účet 366 (Pasíva)
Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti
3. ID Doúčtovanie rozdielu, ak je vzniknutý záväzok nižší 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy
/ 522Účet 522 (Náklad)
Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti
4. ID Použitie rezervy na sociálne a zdravotné poistenie k vytvoreným rezervám na nevyčerpané dovolenky alebo odmeny 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy
/ 336Účet 336 (Pasíva)
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
5. ID Doúčtovanie rozdielu, ak je vzniknutý záväzok vyšší 524Účet 524 (Náklad)
Zákonné sociálne poistenie
/ 336Účet 336 (Pasíva)
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
6. ID Doúčtovanie rozdielu, ak je vzniknutý záväzok nižší 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy
/ 524Účet 524 (Náklad)
Zákonné sociálne poistenie

 
Vyplatenie miezd alebo odmien zamestnancom:
 

P.č. Doklad Text MD / D
1. ID Vyskladnenie tovaru v hodnote odmeny pri naturálnom spôsobe

2. VBÚ Vyplatenie miezd alebo odmien zamestnancom 331Účet 331 (Pasíva)
Zamestnanci
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
3. ID Zákonné sociálne poistenie 524Účet 524 (Náklad)
Zákonné sociálne poistenie
/ 336Účet 336 (Pasíva)
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
4. ID Doplnkové dôchodkové poistenie 525Účet 525 (Náklad)
Ostatné sociálne poistenie
/ 336Účet 336 (Pasíva)
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia