Účtovné príklady – Účet 336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

Predkontácie

 

P.č. Doklad Účtovný prípad MD / D
1. VBÚ Úhrada sociálneho a zdravotného poistenia 336Účet 336 (Pasíva)
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
2. VBÚ Vrátenie zaplatených dávok sociálneho a zdravotného poistenia 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 336Účet 336 (Pasíva)
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
3. ID Použitie rezervy na sociálne a zdravotné poistenie k vytvoreným rezervám na nevyčerpané dovolenky alebo odmeny 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy
/ 336Účet 336 (Pasíva)
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
4. ID Sociálne a zdravotné poistenie za zamestnancov 331Účet 331 (Pasíva)
Zamestnanci
/ 336Účet 336 (Pasíva)
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
5. ID Zníženie sociálneho a zdravotného poistenia pri vrátení mzdy zamestnancami 336Účet 336 (Pasíva)
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
/ 331Účet 331 (Pasíva)
Zamestnanci
6. ID Sociálne a zdravotné poistenie za spoločníkov a členok 366Účet 366 (Pasíva)
Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti
/ 336Účet 336 (Pasíva)
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
7. ID Zníženie sociálneho a zdravotného poistenia pri vrátení mzdy spoločníkov a členov 336Účet 336 (Pasíva)
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
/ 366Účet 366 (Pasíva)
Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti
8. ID Doplnkové dôchodkové poistenie hradené spoločnosťou zo sociálneho fondu 472Účet 472 (Pasíva)
Záväzky zo sociálneho fondu
/ 336Účet 336 (Pasíva)
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
9. ID Vznik nákladov pri zákonnom poistení zamestnancov, ktoré hradí zamestnávateľ 524Účet 524 (Náklad)
Zákonné sociálne poistenie
/ 336Účet 336 (Pasíva)
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
10. ID Preplatok pri zákonnom poistení zamestnancov, ktoré uhradil zamestnávateľ 336Účet 336 (Pasíva)
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
/ 524Účet 524 (Náklad)
Zákonné sociálne poistenie
11. ID Doplnkové dôchodkové poistenie 525Účet 525 (Náklad)
Ostatné sociálne poistenie
/ 336Účet 336 (Pasíva)
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
12. ID Vznik nákladov pri zákonnom poistení fyzickej osoby podnikateľa 526Účet 526 (Náklad)
Sociálne náklady fyzickej osoby – podnikateľa
/ 336Účet 336 (Pasíva)
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
13. ID Zaúčtovanie začiatočných stavov účtov pri otváraní účtovných kníh 701Účet 701 (Uzávierka)
Začiatočný účet súvahový
/ 336Účet 336 (Pasíva)
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
14. ID Prevod konečných zostatkov účtov pri uzatváraní účtovných kníh 336Účet 336 (Pasíva)
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
/ 702Účet 702 (Uzávierka)
Konečný účet súvahový

 

Účtovné príklady

 
Vyplatenie miezd alebo odmien:
 

P.č. Doklad Text MD / D
1. VBÚ Vyplatenie miezd alebo odmien zamestnancom 331Účet 331 (Pasíva)
Zamestnanci
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
2. ID Zákonné sociálne poistenie 524Účet 524 (Náklad)
Zákonné sociálne poistenie
/ 336Účet 336 (Pasíva)
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
3. ID Doplnkové dôchodkové poistenie 525Účet 525 (Náklad)
Ostatné sociálne poistenie
/ 336Účet 336 (Pasíva)
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia