Povinnosti pri zamestnávaní brigádnikov

Aké vznikajú zamestnávateľovi povinnosti pri zamestnávaní brigádnikov?

freedigitalphotos.net

freedigitalphotos.net

 

Ak chce podnikateľ získať lacnejšiu pracovnú silu, môže využiť študentov. Pre tento účel sa musí stať zamestnávateľom a musí so študentom uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov, viac dozviete v tomto článku. Zamestnancom môže byť pritom každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 15 rokov.

 

 

Povinnosti registrácie

 

Podnikateľ sa musí stať zamestnávateľom a musí sa registrovať ako zamestnávateľ na Daňovom úrade a v Sociálnej poisťovni. Podnikateľovi v tomto prípade vznikajú rovnaké povinnosti ako zamestnávateľa, viac o zamestnávateľoch sa dozviete TU.

 

 

Povinnosti voči správcovi dane

 

Voči správcovi dane (Daňovému úradu) vzniká zamestnávateľovi administratívna záťaž, viac sa dozviete TU. V prípade, ak brigádnik podpísal tlačivo Vyhlásenie k zdaneniu príjmov, môže si zamestnanec (brigádnik) uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane (NČZK) na daňovníka priebežne mesačne. V opačnom prípade musí zamestnávateľ odvádzať za brigádnika preddavky na daň. Pri daňovom priznaní si následne môže brigádnik požiadať o vrátenie tejto dani. Je to hlavne v prípade, ak brigádnik pracuje pre viacerých zamestnávateľov.

 

 

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni

 

Aj voči Sociálnej povinnosti vzniká zamestnávateľovi administratívna záťaž. Viac sa dozviete TU.

 

 

Povinnosti voči Zdravotnej poisťovni

 

Zamestnávateľovi pri dohodách o brigádnickej práci študentov nevznikajú žiadne povinnosti, keďže študent je poistenec štátu v tomto prípade a odvody do zdravotnej poisťovne neplatia a to pri zárobku v akejkoľvek výške.

 

 

Príjem brigádnika do 200 € mesačne s odvodovou úľavou

 

Ak je príjem brigádnika mesačne do 200 €, je zamestnaný na nepravidelný príjem, zamestnávateľ mesačne podáva Výkaz poistného a príspevkov do Sociálnej poisťovne. V tomto prípade odvody do SP sú nasledovné:

 

Zamestnávateľ Brigádnik
Garančné poistenie 0,25%
Úrazové poistenie 0,80%
Spolu 1,05% 0%

 

Brigádnik musí v tomto prípade vyplniť Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov. Takéto oznámenie a čestné vyhlásenie môže vyplniť najviac s jedným zamestnávateľom počas roka!

 

 

Príjem brigádnika nad 200 eur mesačne

 

Ak brigádnik za mesiac presiahne príjem 200 €, jeho príjem sa stáva pravidelným príjmom. Zamestnávateľ musí podať Mesačný výkaz poistného a príspevkov do Sociálnej poisťovne. V tomto prípade odvody so SP sú nasledovné:

 

Zamestnávateľ Brigádnik
Starobné poistenie 14% 4%
Invalidné poistenie 3% 3%
Garančné poistenie 0,25%
Úrazové poistenie 0,80%
Rezervný fond 4,75%
Spolu 22,8% 7%

 

Tieto odvody sa platia len za príjem, ktorý presiahne hranicu 200 € v prípade, ak si brigádnik uplatňuje odvodovú úľavu a podpísal so zamestnávateľom Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov. Ak toto Oznámenie a čestné vyhlásenie nepodpísal, tieto odvody sa platia z celej sumy (napr. ak si brigádnik túto odvodovú úľavu uplatnil pri inom zamestnávateľovi)

 

 
TIP: pre výpočet mzdy brigádnikov môžete využiť aj kalkulačku!
 
 

Príklad č.1

 

Zamestnávateľ prijal brigádnika na leto do svojej predajne. Uzatvoril s ním zmluvu o brigádnickej práci študentov a brigádnik mu tiež dal potvrdenie o návšteve školy. So zamestnávateľom podpísal Oznámenie a čestné vyhlásenie pre uplatnenie odvodovej úľavy študentov. Dohodli sa na plate 4 € za odpracovanú hodinu. Celkovo pracoval brigádnik 3 mesiace a zarobil si v úhrne 548 € v hrubom.

 

Podnikateľ, ktorý ide zamestnávať brigádnika, sa musí registrovať na Daňový úrad a do Sociálnej poisťovne ako zamestnávateľ, ak nie je registrovaný.

 

Za brigádnika bude následne platiť tieto odvody:

 

Odvody do sociálnej poisťovne
Zamestnávateľ Suma
Garančné poistenie 0,25% 1,37 €
Úrazové poistenie 0,80% 4,38 €
Spolu 1,05% 5,75 €
Preddavky na daň z príjmov
Preddavok 548 * 0,19 104,12 €

 

Brigádnik za tieto 3 mesiace dostane 443,88 €. Následne si brigádnik po podaní daňového priznania bude môcť nárokovať vrátenie dane. Zamestnávateľ musí odviesť povinné odvody do SP v sume 5,75 €, takže náklady zamestnávateľa sú v hodnote 553,75 €.

 

Príklad č.2

 

Zamestnávateľ prijal brigádnika na leto do svojej predajne. Uzatvoril s ním zmluvu o brigádnickej práci študentov a brigádnik mu tiež dal potvrdenie o návšteve školy. So zamestnávateľom nepodpísal Oznámenie a čestné vyhlásenie pre uplatnenie odvodovej úľavy študentov. Dohodli sa na plate 4 € za odpracovanú hodinu. Celkovo pracoval brigádnik 3 mesiace a zarobil si v úhrne 548 € v hrubom.

 

Podnikateľ, ktorý ide zamestnávať brigádnika, sa musí registrovať na Daňový úrad a do Sociálnej poisťovne ako zamestnávateľ, ak nie je registrovaný.

 

Za brigádnika bude následne platiť tieto odvody:

 

Odvody do sociálnej poisťovne
Zamestnávateľ Suma Brigádnik  
Starobné poistenie 14% 76,72 € 4% 21,92 €
Invalidné poistenie 3% 16,44 € 3% 16,44 €
Garančné poistenie 0,25% 1,37 €
Úrazové poistenie 0,80% 4,38 €
Rezervný fond 4,75% 26,03 €
Spolu 22,8% 124,94 € 7% 38,36 €
Preddavky na daň z príjmov
Preddavok (548 – 38,36) * 0,19 96,83 €    

 

Brigádnik za tieto 3 mesiace dostane 412,81 €. Následne si brigádnik po podaní daňového priznania bude môcť nárokovať vrátenie dane. Zamestnávateľ musí odviesť povinné odvody do SP v sume 124,94 € za seba a 38,36 € za brigádnika. Náklady zamestnávateľa sú v hodnote 672,94 €.

 

 

Autor: Účtuj.sk