Účtovné príklady – Účet 525 – Ostatné sociálne poistenie

Predkontácie

 

P.č. Doklad Účtovný prípad MD / D
1. ID Doplnkové dôchodkové poistenie, na ktoré prispieva zamestnávateľ 525Účet 525 (Náklad)
Ostatné sociálne poistenie
/ 336Účet 336 (Pasíva)
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
2. ID Prevod konečných stavov účtov pri uzatváraní účtovných kníh 710Účet 710 (Uzávierka)
Účet ziskov a strát
/ 525Účet 525 (Náklad)
Ostatné sociálne poistenie

 

Účtovné príklady

 
Vyplatenie miezd alebo odmien:
 

P.č. Doklad Text MD / D
1. ID Vyskladnenie tovaru v hodnote odmeny pri naturálnom spôsobe

2. VBÚ Vyplatenie miezd alebo odmien zamestnancom 331Účet 331 (Pasíva)
Zamestnanci
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
3. ID Zákonné sociálne poistenie 524Účet 524 (Náklad)
Zákonné sociálne poistenie
/ 336Účet 336 (Pasíva)
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
4. ID Doplnkové dôchodkové poistenie 525Účet 525 (Náklad)
Ostatné sociálne poistenie
/ 336Účet 336 (Pasíva)
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia