Povinnosti pri zamestnávaní na základe dohôd

Ako postupovať pri zamestnávaní na základe dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti?

freedigitalphotos.net

freedigitalphotos.net

 

V prípade menších prác alebo využitia pracovnej sily na špeciálne projekty, môže podnikateľ využiť dohody mimo pracovnej činnosti – dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti. Pre tento účel sa musí stať zamestnávateľom a musí so zamestnancom uzatvoriť dohodu, viac dozviete v tomto článku.

 

 

Povinnosti registrácie

 

Podnikateľ sa musí stať zamestnávateľom a musí sa registrovať ako zamestnávateľ na Daňovom úrade, v Sociálnej poisťovni a v príslušnej zdravotnej poisťovni. Podnikateľovi v tomto prípade vznikajú rovnaké povinnosti ako zamestnávateľa, viac o zamestnávateľoch sa dozviete TU.

 

 

Povinnosti voči správcovi dane

 

Voči správcovi dane (Daňovému úradu) vzniká zamestnávateľovi administratívna záťaž, viac sa dozviete TU. V prípade, ak dohodár podpísal so zamestnávateľom Vyhlásenie k zdaneniu príjmov, môže si zamestnanec uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane (NČZK) na daňovníka priebežne mesačne. V opačnom prípade musí zamestnávateľ odvádzať za dohodára preddavky na daň.

 

 

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni

 

Aj voči Sociálnej povinnosti vzniká zamestnávateľovi administratívna záťaž. Viac sa dozviete TU. Ak je príjem dohodára pravidelným príjmom, zamestnávateľ musí podať Mesačný výkaz poistného a príspevkov. Ak je príjem dohodára nepravidelným príjmom, zamestnávateľ mesačne podáva Výkaz poistného a príspevkov.

 

 

Povinnosti voči Zdravotnej poisťovni

 

Zamestnávateľovi pri dohodách vznikajú rovnaké povinnosti, ako pri pracovnom pomere.

 

V prípade, ak majú zamestnanci príjmy v nepravidelných intervaloch, resp. po skončení pracovného pomeru, zamestnávateľ ich prihlasuje a odhlasuje iba na jeden deň a to v posledný deň kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom dochádza k vyplateniu príjmu, pričom prihlásenie a odhlásenie sa vykoná v jeden deň.

 

 

Odvody v prípade nepravidelného príjmu

 

Zamestnávateľ

Dohodár

Starobné poistenie

14%

4%

Invalidné poistenie

3%

3%

Garančné poistenie

0,25%

Úrazové poistenie

0,80%

Rezervný fond

4,75%

Spolu

22,8%

7%

 

V tabuľke sú uvedené odvody so Sociálnej poisťovne. Zamestnávateľ ďalej odvádza za dohodára 14% na zdravotné poistenie (4% strháva dohodárovi a 10% odvádza ako zamestnávateľ) . Taktiež odvádza preddavky na daň rovnako, ako pri pracovnom pomere.

 

 

Odvody v prípade pravidelného príjmu

 

Príjem dohodára v prípade pravidelného príjmu je posudzovaný rovnako ako pracovný pomer, teda zamestnávateľ za tohto dohodára odvádza rovnaké odvody.

 

Zamestnávateľ

Dohodár

Nemocenské poistenie

1,40%

1,40%

Starobné poistenie

14%

4%

Invalidné poistenie

3%

3%

Poistenie v nezamestnanosti

1%

1%

Garančné poistenie

0,25%

Úrazové poistenie

0,80%

Rezervný fond

4,75%

Spolu

25,2%

9,4%

 

V tabuľke sú uvedené odvody so Sociálnej poisťovne. Zamestnávateľ ďalej odvádza za dohodára 14% na zdravotné poistenie (4% strháva dohodárovi a 10% odvádza ako zamestnávateľ) . Taktiež odvádza preddavky na daň rovnako, ako pri pracovnom pomere.

 

TIP: pre výpočet mzdy dohodárov môžete využiť aj kalkulačku!

 
 

Príklad č.1 – nepravidelný príjem dohodára

 

Zamestnávateľ uzatvoril s fyzickou osobou dohodu o vykonaní práce. Dohodli sa, že po dokončení práce mu bude jednorázovo vyplatená odmena (mzda). Keďže nie je stanovený dátum a presná výška odmeny, ide o nepravidelný príjem.

 

Podnikateľ, ktorý ide zamestnávať dohodára, sa musí registrovať ako zamestnávateľ na Daňový úrad, do Sociálnej poisťovne a do príslušnej zdravotnej poisťovne, ak nie je registrovaný.

 

Po dokončení práce vyplatil zamestnávateľ dohodárovi sumu 400 €. Za dohodára bude odvádzať tieto odvody:

 

Odvody do sociálnej poisťovne

Zamestnávateľ

Suma

Dohodár

 
Starobné poistenie

14%

56 €

4%

16 €

Invalidné poistenie

3%

12 €

3%

12 €

Garančné poistenie

0,25%

1 €

Úrazové poistenie

0,80%

3,2 €

Rezervný fond

4,75%

19 €

Spolu

22,8%

91,2 €

7%

28 €

Odvody do zdravotnej poisťovne
Odvod

10%

40 €

4%

16 €

Preddavky na daň z príjmov
Preddavok

(400 – 28 – 16) * 0,19

67,64 €

 

Dohodár dostane za svoj výkon 288,36 €. Zamestnávateľ musí odviesť povinné odvody do SP v sume 91,2 € za seba a 28 € za dohodára. Do zdravotnej poisťovne musí odviesť 40 € za seba a 16 € za dohodára. Na preddavky na daň z príjmu odvedie 67,64 €. Náklady zamestnávateľa sú 531,2 €.

 

 

Príklad – pravidelný príjem dohodára

 

Zamestnávateľ uzatvoril s fyzickou osobou dohodu o vykonaní práce. Dohodli sa, že mzda mu bude pravidelne vyplácaná počas troch mesiacov v sume 400 €.

 

Podnikateľ, ktorý ide zamestnávať dohodára, sa musí registrovať ako zamestnávateľ na Daňový úrad, do Sociálnej poisťovne a do príslušnej zdravotnej poisťovne, ak nie je registrovaný.

 

Za dohodára bude odvádzať tieto odvody:

 

Odvody do sociálnej poisťovne

Zamestnávateľ

Suma

Dohodár

 
Nemocenské poistenie

1,40%

5,6 €

1,40%

5,6 €

Starobné poistenie

14%

56 €

4%

16 €

Invalidné poistenie

3%

12 €

3%

12 €

Poistenie v nezamestnanosti

1%

4 €

1%

4 €

Garančné poistenie

0,25%

1 €

Úrazové poistenie

0,80%

3,2 €

Rezervný fond

4,75%

19 €

Spolu

25,2%

100,8 €

9,4%

37,6 €

Odvody do zdravotnej poisťovne
Odvod

10%

40 €

4%

16 €

Preddavky na daň z príjmov
Preddavok

(400 – 37,6 – 16) * 0,19

65,82 €

 

Dohodár dostane za svoj výkon 280,58 €. Zamestnávateľ musí odviesť povinné odvody do SP v sume 100,8 € za seba a 37,6 € za dohodára. Do zdravotnej poisťovne musí odviesť 40 € za seba a 16 € za dohodára. Na preddavky na daň z príjmu odvedie 65,82 €. Náklady zamestnávateľa sú 540,8 €.

 

 

Autor: Účtuj.sk

Kľúčové slová: dohodymzdové účtovníctvo